Ana Sayfa > Havuz Dezenfeksiyon > Ozon Dezenfeksiyon > Sistem Ekipmanları
Menü

  Ozon Nedir ?

  Ozon Neden En Doğal Dezenfektandır ?

  Ozonun Etkileri

  Su Dezenfeksiyonunun Geleceği Ozon

  Ozon Üretimi

  Havuz Dezenfeksiyon Sistemlerinin Karşılaştırılması

         Ozonun Klorla Karşılaştırması

         Ozonun UV ile Karşılaştırılması

         Ozonun İyonizasyon ile Karşılaştırılması

  Havuz Kimyasallarının Kullanım Miktarına Etkisi

  Havuzunuzu Ozonla Dezenfekte Etmenin Sağlayacağı Faydalar

Kişisel Yüzme Havuzu İçin Ozon Dezenfeksiyon Sistemleri Sosyal Tesis Yüzme Havuzları İçin Ozon Dezenfeksiyon Sistemleri Neden Kontak Tanklı Ozon Sistemi Kullanıyoruz Sistem Ekipmanları Örnek Uygulama


Yüksek kaliteli ozon üretmek için bir CWT sistemi
dört aşamalı olarak çalışır.


1. Besleme gazı hazırlama sistemi
2. Ozon jeneratörü
3. Su içerisine gaz transfer etme araçları
4. Proses kontrol enstrümantasyonu

A- Ozon Jeneratörü: Corona Deşarj (CD) jeneratörleri ozon oluştururken aynı elektrik ark gibi ışıma yaparlar. Bu CD sistemlerinin en temel farkı tamamen kontrollü oluşudur. Ozon gazı çıkış akımı g/h cinsinden ölçülür.

B- Besleme Gazı Hazırlama: Atmosferik besleme gazında yaklaşık olarak oksijen miktarı %20 artırılır, temizlenir ve kurutulur. Oksijen kondansatörü ozon çıkışını oksijen seviyelerini %90 oranında arttırabilir (%400’e kadar).

C- Elektriksel Kontroller: Güvenliği otomasyonu ve açma kapama işlemlerini gerçekleştirmek için ozon sistemi elektrik ünitesi içerir.

D- Gösterge / Sayaç: Besleme gazının akış hızı, vakum ve basınç kritik parametrelerdir. Bunlar izlenmeli ve optimum sistem performansı için ayarlanmalıdır. Kritik işletme parametreleri olan besleme gazı akış hızı, vakum ve basınç göstergede bulunur ve optimum sistem performansı için ayarlanır.

E- Vakum Kırıcı: Ozon enjektör manifoldu ve ozon jeneratörü arasında yer alır. Ozon jeneratörüne suyun geri akışını engellemeyi sağlayan bir güvenlik mekanizmasıdır.

F- İzleme ve Kontrol: Çözünmüş olan veya ortamda bulunan ozon seviyesi izlenebilir ve kontrol edebilir. Bu sayede sistem parametreleri belirli periyotlarda değerlendirilebilir.

G- Ozon Filtrasyon Pompası: Bu pompa; basıncı yükseltmek veya ozon gazı enjekte edilen noktada optimal vakumu kolaylaştırmada, ozon enjektör manifoldu boyunca su akışını arttırmak için gereklidir. Pompa boyutları ozon ihtiyacına, sistem basıncına ve su akış debisine bağlıdır.

H- Enjektör Manifoldu: Su akışı içerisinden güvenlice ozon gazını çekmek için vakum oluşturur ve su içerisine ozon gazını en uygun şekilde transfer eder. Enjektör manifoldu boyutu; kullanılan ozon sistemine, sistem basıncına, boru çapına ve su debisine bağlıdır.

İ- Çekvalf: Ozon jeneratörüne gelebilecek geri akıştaki suyu tutmak için kullanılan diğer bir güvenlik cihazıdır. Boyutu ozon jeneratörü ve enjektör manifolduna göre ayarlanır.

J- Kontak Tank: Kontak tank, suyun ince bir film tabaka haline gelerek ozon gazıyla daha fazla karışmasını sağlar. Uzun temas süresi suyun daha fazla dezenfekte olmasını ve mikropları öldürür ve offgas bacalı olması sudan ozon çıkışına izin verir.

K- Vent-off: Kontak tankta dezenfeksiyon işlemini tamamlayan ozon gazının fazlasının alınmasını sağlar.

L- Su Tutucu: Ventüriden alılan ozon gazının nemini almakta kullanılır. Kuru ozon gazı tahrip ünitesine gönderilirken tutucuda biriken su boşaltılır.

M- Ozon Tahrip Ünitesi: Dezenfeksiyon işlemini bitiren ozon gazı ozon tahrip ünitesinde oksijene dönüştürülür. Dönüştürülen oksijen atmosfere salınır.

     
 
 
ÜRÜNLER
.     Havuz Ekipmanlari
.     Havuz Aydinlatma
.     Havuz Dezenfeksiyon
.     Havuz Kimyasallari
.     Havuz Bakim
.     Havuz Taahhüdü
.     Havuz Proje
.     Havuz Izolasyon
.     Havuz Kaplama
.     Prefabrik Havuz
.     Olimpik Havuz Ekipmanlari
.     Havuz Nemalma
 


Merkez : İdealtepe mh. Dik Sokak No: 15-A-B
Küçükyali / Maltepe - Istanbul

Tel : (0216) 367 87 11 - 12 - 80
Fax : (0216) 367 87 50
E-Posta : info@mkhavuz.com
Copyright © 2012 MK Havuz
Havuz
Zoom Ajans Bilgisayar ve Yayincilik Hizmetleri
 
 

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content