Bülent bey / Özel Villa Havuzu - İSTANBUL

 Ozon suda çözünerek dezenfeksiyon işlemi bittikten sonra oksijene dönüşür bu sayede havuz suyu oksijence de zenginleşir. Oluşan ozon oksijen

molekülleri arasında kuvvetli kimyasal bağ bulunur.  Zayıf kimyasal bağa sahip oksijen atomu mikroorganizmaları öldürmek içindir. Zayıf bağa sahip oksijen atomu

 mikroorganizmaların hücre duvarını parçalayarak onları yok eder. Dezenfeksiyon işlemi bittiğinde zararlı mikroorganizmalar ölürken havuz suyu oksijence zenginleşir

Dezenfeksiyon ve filtrasyon üniteleri su kalitesi için bir yüzme havuzunda aslında minimum standartta olması gereken sistemlerdir. Bu yüzme havuzunun

dezenfeksiyon sistem  temin edilmesi, montajının ve işletmesinin yapılması mkhavuz tarafından sağlanmıştır. Filtre sistemlerinin düzenlenmesi ve yenilenmesi işlemi

de yapılarak devreye alınmıştır.

Dezenfeksiyon sisteminin kurulum ve ilk işletmesi MK Havuz tarafından sağlanmıştır.

Profesyonel Ozon Dezenfeksiyonu konusunda tüm teknik hizmetlerin projelendirilmesi ve uygulaması MK Havuz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Kontak tanklı ozon sistemi ile yüzme havuzlarının dezenfeksiyonunda %99 başarı sağlanmaktadır.

Kontak tanklı ozon sistemi için gerekli altyapının oluşturulması ile beraber oksijence zengin bir suda yüzmenin güvenini ve rahatlığını sağlar.

Bu sistemde ozon gazının oksijene dönüşümü ile su içerisindeki dezenfeksiyon sağlanır.

 

WhatsApp chat WhatsApp Danışma Hattı