Havuz Bakım, Servis ve Yenileme

Havuz Bakım Servis ve Yenileme

Yüzme havuzları çevre şartlarını etkisi ve yüzücülerden kaynaklı bakıma ve servise ihtiyaç duyarlar. Yüzme havuz suyunun kalitesi ve içinin temizliğinde  genel  olarak  3 hususa dikkat etmek çok önemlidir.

1.Yüzme Havuz çanağının yani iç yapısının ( havuz taban ,duvar, kanal ,depo )  yosun , kirliliklerden temizlenmiş ve derzleri yenilenmiş olmalıdır.

2-Yüzme havuz filtre sistemi su kalitesi için önemli bir kriter olup filtre ve pompa seçimi kontrol edilerek havuz hacmine göre uygun olmalıdır.

Filtre içindeki kuartz kumların her sene üstü temizlenmeli ve kimyasal bir ajan ile dezenfekte edilmelidir ve max 5 yılda bir değiştirilmelidir.

3-Yüzme havuzlarında kullanılacak Dezenfeksiyon sistemi suyun kalitesi ve yüzücülerin sağlığı için en önemli kriterlerden bir tanesidir.

Bu sistemler havuzların kullanımında yoğunluğuna ve hassasiyetlere göre seçimi yapılarak her havuzda bulunması gereken bir ekipmandır.

Bir yüzme havuzu ister özel kullanımlı ister ticari ve sosyal tesis olsun bakıma ,servise ihtiyaç duyar. Belli aralıklarla ise kullanım ve ömürden kaynaklı değişim ve servis ihtiyacı gereken ürünler yenisi ile değiştirilmelidir.

Yüzme havuz için yaz sezonuna hazırlık yapılması gereken en önemli bakım ve servis işidir.  

Sezon başında mekanik odadaki tüm mekanik , elektrik ekipmanlar kontrol edilmeli gerekli değişimler ve bakımlar yapılmalıdır. Filtre ve Kum kontrol temizliği , mekanik sistemdeki vanalar ve çekvalflerin  kontrolü ,havuz su sirkülasyonu sağlayan pompa içerisindeki bilya, keçe, fan difüzör ve ön sepet kontrolleri ve elektrik panosu içerisindeki kaçak akım ,sigorta ,kontakör ,termik ve diğer ekipmanların kontrolleri .dezenfeksiyon sistemleri kontrol ve değişimler sezon başında yapılmalıdır.

Havuz içindeki seramikler ve derzleri , tutamaklar ve taşmalı bir havuz ise kanal ve depolar kontrol edilerek çatlaklar ve tamirler onarılıp temizlik ve derzleri yapılmalıdır. Havuz içerisindeki oluşan betonarme bir çatlak ise havuzda su kaçağına ve en önemlisi ise bu kaçak havuz betonarme yapısına zarar verecektir. Havuz su ile doldurulmadan önce bu çatlakların oldukları yerler tespit edilmeli seramikler sökülerek beton yüzeylerdeki tamirleri profesyonel ekipler tarafından tamir edilmelidir.

Havuzlardaki Bu tür çatlak yapılarında Genellikle yapılan en büyük yanlış uygulama YENİ DERZ ile su kaçağının engelleneceği şeklindeki yanlış bir düşüncedir.

Havuz gibi devamlı aynı miktarda su dolu alanlarda oluşan çatlaklar için veya su kaçağının yaşandığı havuzlarda yapılacak YENİ DERZ UYGULAMASI hiçbir zaman su kaçağını engellemez. 

Yaza hazırlık her zaman havuz suyu kalitesi  için en önemli başlangıçtır.

Sene içerisindeki aylık - haftalık bakımlar

Bir yüzme havuzu devamlı  bakım , kontrol ve temizliğe ihtiyaç duyar .  Çevresel faktörler ve kullanıcı etkisi ile birlikte havuz su kalitesi ve havuz içi temizliği ve mekanik odadaki ekipmanlar bakım ve servis gerektirir.

Yapılması gerekenler ise özel kullanımlı ve sosyal tesis havuzlar için aşağıdaki gibidir.

1-Havuz içi taban duvar kanal ızgara temizlikleri - kirliliğe göre günlük haftada bir

2- Havuz suyu kimyasal kontrolleri -her gün manuel veya otomatik kontrol üniteleri ile

3- Havuz filtre ters yıkama - haftalık veya kullanıma göre günlük

4- Pompa sepet temizlikleri - çevresel faktörlere bağlı minumum haftalık

5- Çekvalf temizlikleri  - çevresel faktörlere bağlı minumum haftalık

6- Elektrik pano - aylık kontrol ve gerektiğinde pano içi değişim

7-Dezenfeksiyo sistemi - aylık ph - redox kalibrasyon, üretim ve dozlama gerektiğinde

8-Denge depo temizlik –sezon başlangıcı

9-Filtre ve içindeki kumu –sezon başlangıcı kontrol temizlik gerekir ise değişim

10-sirkülasyon pompası –sezon başlangıcı kontrol –gerekli ise parça değişimi

11-Izgara – sezon başlangıcı kontrol ve gerektiğinde değişim

12-Pasalnmaz merdiven - sezon başlangıcı kontrol ve gerektiğinde değişim veya bakım

13- Makine dairesi genel ekipman - sezon başlangıcı kontrol ve gerektiğinde değişim

m bu işlemler yapılırken havuzlarda genel su değerlerinin ölçüm ve kontrolü yapılması gerekir. Kontrol edilecek su içerisindeki kimyasal ve mikrobiyolojik değerlerde havuz su kalitesi ve yüzücü sağlığı için çok önemlidir.

Aşağıda tablo üzerinde görülen değerler  sezon içerisinde ayda bir kesinlikle ölçülerek havuz suyunun kontrolü sağlanmalı ve kimyasal ilaveler ile sonuca ulaşılmalıdır.

 

Kimyasal Özellikler

Parametre

Birim

Sınır Değerler

En az

En çok

Siyanürik asit

mg/L

-

100

pH

6,5

7,8

Amonyum

 

0,5

Nitrit

 

0,5

Nitrat

 

50

Bakır

 

1

Alüminyum

 

0,2

Toplam alkalinite (CaCO3)

30

180

Bağlı klor

 

0,2

Kapalı yüzme havuzu suyu serbest klor

1

1,5

Açık yüzme havuzu suyu serbest klor

1

3

Serbest klor (ozonlu havuzlarda)

0,3

0,6

Özellikle sosyal tesis havuzlar için ayda bir , özel havuzlar için sezon başlangıcı ve gerektiğinde de sezon içi mikrobiyolojik testlerinde yapılması gerekmektedir.

Mikrobiyolojik Özellikler

Parametre

Önerilen Metot (1)

Sınır Değerler

Toplam koloni (jerm) sayısı  

TS EN ISO 6222

200 CFU(3) /ml

 

Toplam koliform bakteri

TS EN ISO 9308-1

0/100 ml

Escherichia coli (E. Coli)

TS EN ISO 9308-1

0/100 ml

Pseudomonas aeruginosa

TS EN ISO 16266

0/100 ml

 

Burada yapılan testlere göre suya müdahale edilerek sağlık açısından tüm tedbirlerin alınmış olması gerekmektedir.

Yukarıda dile getirilen Tüm bu çalışmalar bir bütün ve süreklilik içinde olması gerekmektedir.

Özetlemek gerekir ise;

 İçine girdiğimiz ve belli, süreler için içerisinde kaldığımız yüzme havuzları suları sürekli aynı su ile devridaimi olmakta ve genellikle açık alanda olup yaprak toz toprak ter gibi çevresel faktörler ile kirlenmekte iken kimyasallar ile dezenfekte edilerek su içindeki    tortular ise filtre ile temizlenmektedir. Kirlenen suyun devamlı filtre ve dezenfekte edildiğini düşünerek bakım servis ve yenileme işlerini önemle yaptırmanızı tavsiye ederiz.

 

İÇTİĞİNİZ SU NE KADAR DEĞERLİ İSE , İÇİNE GİRDİĞİNİZ SU DA O KADAR DEĞERLİDİR.

 

 

WhatsApp chat WhatsApp Danışma Hattı